Prevažne vyvíjame systémy s pridanou hodnotou, ktoré sú súčasťou implementácie biznis procesu, napríklad logistické riadenie, DMS ako službu pre iné systémy, formulárové riešenie atď.