Pre podnikateľov v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby je aktuálne možné predkladať žiadosť o NFP v rámci programu rozvoja vidieka. Miera spolufinancovania predstavuje 50 %, pričom minimálna dotácia je vo výške 10 000 € a maximálna 60 000€. Podanie žiadosti je možné zrealizovať elektronicky.

Viac info v našom článku v sekcii Blog.  

Víziou firmy StormLevel je zameranie na skutky, nie statky. Dôkladné poznanie interného prostredia nášho zákazníka nám umožňuje vžiť sa do jeho kože a poskytnúť tak výstupy, ktoré majú preňho zmysel, navrhnú riešenie a prinesú očakávané výsledky.  Preto je pre nás partnerstvo s M.C.TRITON strategické rozhodnutie. Vážime si ich skúseností a chceme spolu s nimi pomáhať slovenským mestám, obciam a firmám v nich.

 

Lenka Filipová, M.C. Triton s.r.o.

S výzvou Ministerstva dopravy v oblasti CR sme pomohli už vyše 50tim podnikateľom!  Pridajte sa k nim a neváhajte nás kontaktovať. S vyplnením žiadosti o príspevok Vám BEZPLATNE pomôžeme. V januári Ministerstvo dopravy rozoslalo z pripravenej sumy 100 miliónov € príspevky spolu vo výške 12 miliónov €. Každý podnikateľ môže dostať príspevok vo výške maximálne 10% z ušlých tržieb počas oprávneného obdobia (apríl – október 2020). Maximálna suma je stanovená na 200 000 € na jedného žiadateľa.

Postrehli ste výzvu Ministerstva dopravy pre všetkých podnikateľov v oblasti cestovného ruchu? Ministerstvo dopravy vyčlenilo 100 miliónov € s cieľom zmiernenia dopadov koronakrízy. Viete sa preukázať min. 40% poklesom tržieb v porovnaní období apríl – október 2019 a 2020?  Pozastavila koronakríza a následné nariadenia vaše podnikanie?  Zistite, či ste oprávnený žiadateľ a pošlite Vašu žiadosť o príspevok.

Viac info v našom článku v sekcii Blog.  

Spoločnosti KOBAX sme poskytovali administratívne poradenstvo pri vypracovávaní žiadosti o EU fondy v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR. Poradenstvo pozostávalo z predprípravnej fázy – konzultácia projektu pred podaním žiadosti, telefonická konzultácia. Poradenstvo v prípravnej fáze spočívalo v naformulovaní textov žiadostí podľa požiadaviek Ministerstva kultúry, v príprave potrebných podkladov a dokumentov, ako aj v nepretržitej telefonickej konzultácii pri vypĺňaní žiadosti klientom.