Máte predstavu, ako vo svojej inštitúcii, meste alebo firme zlepšiť fungovanie, zvýšiť produktivitu, prípadne zrekonštruovať, opraviť alebo vymeniť staršie zariadenia za nové? Mnohé z vašich nápadov sa dá zrealizovať s pomocou eurofondov.

Pomôžeme vám nájsť vhodný zdroj financovania z prostriedkov EÚ, vypracovať projekt a potrebnú sprievodnú dokumentáciu. Pripravíme Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, budeme vás sprevádzať počas celého procesu realizácie až po úspešné ukončenie.

Poskytneme konzultáciu v prípade rozpracovaného projektu a nadviažeme na aktuálne legislatívne požiadavky. Dohodnite si prvú bezplatnú konzultáciu.