Biznis poradenstvo

Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti biznis poradenstva, vrátane projektového manažmentu, optimalizácie procesov a online marketingu. Naši odborníci majú bohaté skúsenosti v rôznych odvetviach a môžu vám pomôcť dosiahnuť vaše obchodné ciele.

V čom vieme pomôcť?

1. Projektový manažment

Používame renomovanú svetovú metodiku PRINCE 2, ktorú prispôsobujeme individuálnym požiadavkám klienta. Sme orientovaní na projekty/programy zamerané na dodávku IT projektov a konzultačné projekty.
Benefity:
 • Skrátenie procesu realizácie projektu
 • Záruka kvality odvedených služieb
 • Prevzatie zodpovednosti za funkčnosť riešenia
 • Spoľahlivá prevádzka systémov

2. Biznis analýza

Tím našich odborníkov zanalyzuje biznis situáciu, jasne špecifikuje problémy biznisu, porozumie čo vníma biznis ako problém a prečo. Pre identifikované problémy následne vie vykonať nevyhnutné analýzy, pripraviť odporúčania a navrhnúť riešenia.
Naše služby:
 • Popis súčasného stavu a identifikované problémy
 • Návrh riešenia s ohľadom na interné prostredie u klienta, ako napr. dopady technické, softvérové, organizačné, prevádzkové, bezpečnostné, finančné
 • Návrh riešenia môže mať viacero variant, pričom ku každej variante bude spracovaná analýza silných a slabých stránok návrhu (SWOT analýza)
 • Roadmapa implementácie

3. Procesné modelovanie / Optimalizácia procesov

Konzultanti zhodnotia systém práce a nastavenie procesov organizácie. Vypracujú analýzu, vytvoria model a reengineering procesov. Identifikujú tie procesy, ktoré potrebujú podporu nového informačného systému a činnosti, ktoré sa s nimi spájajú.
Pomôžeme Vám dosiahnuť výrazne lepšie výsledky zlepšením funkčnosti vašich procesov. Výrazným benefitom je zníženie nákladov, zvýšenie disponibility strojov a zariadení, zvýšenie stability / kvality a zvýšenie výkonnosti.
Naše služby:
 • Zmapovanie súčasného stavu všetkých činností, informačných tokov a kapacitného modelu
 • Odhalenie slabých miest procesu
 • Vypracovanie návrhu opatrení, ktoré zabezpečia optimalizáciu procesov
 • Implementácia opatrení

Máte otázky ?