IKT poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje komplexné IKT poradenstvo a služby, ktoré vám pomôžu vyťažiť z vašich IT systémov maximum. Zabezpečíme audit systémov a poradíme Vám s vypracovaním kľúčových dokumentov pre vývoj informačných systémov.

V čom vieme pomôcť?

1. IKT analýza

Analýza informačných technológií sa dá vykonávať v rozličných oblastiach. Vieme Vám poskytnúť komplexnú analýzu IKT, ale aj v prípade Vašej potreby len jeden z čiastkových analýz. Zabezpečíme celkové zhodnotenie aktuálneho stavu informačno- komunikačnej infraštruktúry a identifikáciu nedostatkov v rámci konkrétnych oblastí IKT. Benefitom je eliminácia problémových oblastí IKT.
Naše služby:
  • Analýza požiadaviek z pohľadu poslania, zodpovednosti a kompetencie
  • Analýza licenčnej politiky
  • Analýza efektívnosti využívania IKT s poukázaním na silné a slabé stránky
  • Analýza potrieb upgradu súčasných aplikácií, systémov a infraštruktúry
  • Zhodnotenie aktuálneho stavu IKT

2. Projektový zámer / Detailný návrh riešenia

Vypracujeme kľúčové dokumenty v zmysle požiadaviek Vyhlášky 401/2023 Z. z. o riadení projektov. Pre prípravnú fázu je dokument určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej fázy. Pre iniciačnú fázu je určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu.

Máte otázky ?