Upravíme a rozšírime vaše existujúce riešenia, ktoré sú vybudované na špecializovaných platformách, ako napríklad Adobe LiveCycle (automatizácia procesov bez potreby programovania), Alfresco (správa dokumentov), jBilling (fakturačný systém) a pod. Na základe vašich požiadaviek riešenie upravíme tak, aby zodpovedalo aktuálnym potrebám vašej organizácie.