Definujeme podrobné požiadavky na softvér potrebný pre vaše efektívne fungovanie.  

Vo väčšine prípadov nie je potrebné vymeniť kompletný informačný systém. Pripravíme vám plán aplikácie, ktorý vyplní medzery vo funkčnosti a posunie vaše podnikanie. V prípade záujmu vám riešenie naprogramujeme, nasadíme a pripravíme školenie pre vašich zamestnancov.

Komentáre