Poskytujeme konzultácie ako spracovávať osobné údaje.

Pre fyzické osoby alebo menšie podniky máme pripravené hotové vzory a návody na implementáciu nariadenia o ochrane osobných údajov.

Pre väčšie spoločnosti a firmy, ako sú napríklad e-shopy, ktoré pracujú s veľkým množstvom osobných údajov, zanalyzujeme aktuálny stav a navrhneme optimálny spôsob zavedenia GDPR. Zamestnancov zaškolíme na prácu s osobnými údajmi.

Chcete zistiť kvalitu vášho zavedeného GDPR? Uskutočníme revíziu kvality už zavedeného GDPR a vystavíme protokol s prehľadom zistení a návrhom opatrení.

Komentáre