ETL procesy (Extraction, Transformation and Load) zabezpečujú získavanie údajov zo zdrojových systémov, potrebnú transformáciu údajov a ich uloženie do cieľového systému. V rámci prvej fázy sa údaje môžu získavať z rôznych zdrojov a v rôznom formáte (databázy, dátové sklady, textové súbory, .xml súbory…). Je dôležité, aby sa identifikovali a získali všetky údaje, ktoré je potrebné uložiť do cieľového systému. V druhej fáze je potrebné zabezpečiť transformáciu a vyčistenie údajov, teda definovať pravidlá pre spracovanie údajov tak, aby zodpovedali štruktúre cieľového systému. Záverečnou fázou je samotné uloženie spracovaných dát do cieľového systému. Môže ísť o jednorazové alebo opakované procesy pre spracovanie údajov pri migráciách, niektorých typoch integrácie systémov a pod.