Buďte krok pred svojou konkurenciou a získajte najnovší certifikát kvality ISO.

ISO normy slúžia na preukázanie kvality vašich služieb. Zabezpečíme vám kompletnú prípravu na jeho získanie: aktívne konzultácie, potrebnú dokumentáciu a školenia pre vašich zamestnancov. Následne vykonáme záverečný audit, v ktorom zhrnieme potrebné informácie.

Pomôžeme vám splniť všetky požiadavky a následne vám vystavíme certifikát STN EN ISO 9001 alebo STN EN ISO 27001.

Naši konzultanti vám zabezpečia kompletnú prípravu na certifikáciu formou aktívnych konzultácií, potrebnú dokumentáciu a tiež školenia pre vašich zamestnancov. Po absolvovaní prípravnej etapy vykonáme záverečný audit.

Posledným krokom bude samotné vystavenie certifikátu STN EN ISO 9001 alebo STN EN ISO 27001. Toto všetko, samozrejme, za aktívnej podpory nášho tímu, ktorý vám bude počas celého procesu plne k dispozícii.