Zbavíme vás zbytočných aplikácií, aktualizujeme existujúce programy a navrhneme nové riešenia.

Nájdeme aplikácie a licencie, ktoré nevyužívate, vďaka čomu môžete ušetriť na nákladoch. Poradíme vám, ktoré technológie nekorešpondujú so súčasnými trendmi, respektíve ktoré z nich nefungujú efektívne.  

V prípade záujmu zhrnieme do IT auditu aj vaše požiadavky a potreby do detailnej funkčnej špecifikácie (DFS). Pomôžeme vám s drobnými úpravami, zapracovaním zmien, ale aj s výberom nového systému, jeho nasadením a hladkým prechodom.