Vyhodnotíme výkonnosť vašich softvérov, serverov aj infraštruktúry.

Na požiadanie budeme sledovať výkonnosť vašich IT systémov, ako aj serverovej a sieťovej infraštruktúry.

Zmonitorujeme výkonnosť a dostupnosť vašich softvérových aplikácií naprieč všetkými vrstvami: klientskej, webovej, aplikačnej a databázovej. Nájdeme a diagnostikujeme výkonnostné problémy a určíme mieru, v akej aplikácie spĺňajú očakávania koncových používateľov.