Na základe vašich požiadaviek a analýzy dostupnej dátovej základne navrhneme a naimplementujeme systém, ktorý zabezpečí spracovanie údajov pre generovanie reportov. Samotné reporty môžete definovať priamo vy, prípadne vám pomôžeme identifikovať ich štruktúru a obsah v rámci riešenia.