Implementujeme workflow systémy pre podporu vašich interných procesov. Naše riešenie zjednoduší a zautomatizuje agendy, evidenciu vykonaných činností, vytvorí jednoduchý a rýchly prehľad stavu procesu a umožní jeho ľahkú kontrolu. Formalizovanie úloh zabezpečujeme dopĺňaním atribútov ako deadline, eskalácia, zastupovanie a podobne. Riešenie vieme navyše upraviť podľa vašich pripomienok.