Dodáme vám projektového manažéra či team leadera pre akýkoľvek projekt.

Náš odborník zabezpečí komplexný projektový manažment od plánovania a definovania stratégie až po úspešné dosiahnutie cieľov. Komunikuje s členmi tímu a rozdeľuje úlohy. Dohliada na dodržiavanie projektových míľnikov a zabezpečuje kvalitu projektu.

Projektový manažér pre vás zabezpečí:

  • riadenie vzťahov 
  • budovanie a vedenie tímu
  • riešenie rizík a problémov
  • komunikáciu
  • operatívne riadenie
  • reporting
  • plánovanie a kontroling. Komentáre