Spolupráca so spoločnosťou M.C. Triton s.r.o.​

Víziou firmy StormLevel je zameranie na skutky, nie statky. Dôkladné poznanie interného prostredia nášho zákazníka nám umožňuje vžiť sa do jeho kože a poskytnúť tak výstupy, ktoré majú preňho zmysel, navrhnú riešenie a prinesú očakávané výsledky.  Preto je pre nás partnerstvo s M.C.TRITON strategické rozhodnutie. Vážime si ich skúseností a chceme spolu s nimi pomáhať slovenským mestám, obciam a firmám v nich. Fimu M.C. Triton predstavuje Lenka Filipova, projekt partnerka zodpovedná za marketing a rozvoj obchodu. Naše první projekty pro města a obce se rozběhly před více než dvaceti lety a od té doby jsme ušli dlouhou cestu a zrealizovali zakázky pro více než 200 samospráv v ČR.

První velký mezinárodní úspěch jsme zaznamenali s projektem Inteligentní město www.inteligentnimesto.cz, jehož cílem bylo sdílet dobrou praxi ve fungování samospráv na platformě mezinárodního partnerství a spolupráce.  

Za celou dobu spolupráce se samosprávami v ČR jsme zjistili, že skutečnou hodnotu pro nás i pro naše zákazníky mají dlouhodobé vztahy, důvěra a otevřenost. To jsou základní ingredience našich receptů na dobře fungující samosprávu. Respektujeme individuální přístup k potřebám a požadavkům zákazníků a především schopnost spolupráce na místě, „v terénu“.

Portfolio našich služeb pro veřejnou správu je široké, ale zároveň kompaktní a ucelené, prověřené stovkami úspěšných realizací. Patří sem např. řešení strategických potřeb zákazníků (strategické a rozvojové plány, strategie úřadů, koncepce Smart City, komunikační strategie apod.), přes projekty týkající se řízení lidí a procesů v úřadech, až po specifická zadání dle konkrétních potřeb samospráv jako jsou např. tematické studie proveditelnosti.  

Naši misi – zlepšovat fungování samospráv –  chceme dále rozvíjet také na Slovensku, kde vnímáme silný respekt k místním podmínkám a možnostem tamních samospráv.. 

Proto jsme spojili své síly s firmou StormLevel, která se ve veřejné správě na Slovensku pohybuje už 5 let.  

Garantem spolupráce za M.C.TRITON je Peter Pribylinec. pribylinec@mc-triton.sk