12 zákonov úspešného biznisu. Vízia je kľúčom úspechu.

V biznise by sme nemali zabúdať na dôležitosť vízie.

Či už v pracovnom alebo osobnom živote. Čo by si chcel dosiahnuť, čo ti chýba, si spokojný? Často sa pýtajú šéfovia počas hodnotiacich pohovorov svojich zamestnancov. Nakoľko sú však ich odpovede úprimné?

O vízii by mal byť informovaný každý jeden zamestnanec, bez ohľadu na jeho pozíciu. Všetci nasledujú spoločnú víziu, ktorá je detailne vykreslená a nechýbajú v nej opisy či emócie. Ak majú ľudia a kolegovia pre niečo tvrdo pracovať, mala by to byť práve vízia.

Chcete robiť úspešný biznis?

Nasledujte 12 prirodzených zákonov biznisu:

 1. Vaša šanca na úspech je vyššia, ak máte inšpirujúcu a strategicky jasnú víziu.
 2. Ak zákazníkom nedáte presvedčivé dôvody na nákup, tak si u vás nič nekúpia.
 3. Ak zamestnancom nevytvoríte úžasné a motivujúce miesto na prácu, tak ani výsledok ich práce nebude skvelý.
 4. Ak chcete, aby zamestnanci zákazníkom poskytovali skvelé služby, aj vy im musíte poskytovať skvelé pracovné prostredie.
 5. Ak chcete, aby zamestnanci podávali skvelé výkony, musíte jasne formulovať svoje očakávania a poskytnúť im nástroje na zaučenie sa.
 6. Úspešné firmy robia veci, o ktorých iní vedia, že by ich mali robiť, ale vo všeobecnosti ich nerobia.
 7. Ak sa konzistentne nezlepšujete, dlhodobo nebudete úspešný.
 8. Úspech znamená, že máte aj problémy – problémy sa vyskytnú vždy, treba ich len prekonať.
 9. Čokoľvek, v čom ste dobrý sa s vysokou pravdepodobnosťou stane aj slabou stránkou.
 10. Urobiť niečo skvelé trvá omnoho dlhšie, ako si ľudia myslia.
 11. Zisk je dobrý.
 12. Skvelé organizácie prejavujú uznanie a ľudia, ktorí v nich pracujú zažívajú viac radosti.

Komentáre