Pripravte sa na Váš prvý strategický meeting. Základné informácie, ktoré Vám pomôžu porozumieť stratégii.

Strategické plánovanie vie byť zaujímavé a zároveň zastrašujúce pre účastníkov, ktorí ho absolvujú po prvýkrát. Mať solídne znalosti o stratégii Vám dopomôže porozumieť meetingu a aktívne sa zapájať do debaty.  

Porozumenie stratégii

Koncept  stratégie môže byť mätúci a často nesprávne aplikovaný. Predpokladaný nárast firmy ani plánovanie rozpočtu nemožno považovať za stratégiu. Čo je to stratégia?

 • Stratégia nie je iba zoznam finančných cieľov . Finančné výsledky sú výsledky z úkonov realizovaných v rámci stratégie. 
 • Nárast nedefinuje stratégiu. Lídri spoločností niekedy používajú stratégiu nesprávne. Príkladom sú prehlásenia o predpokladanom ročnom náraste. Napr.: „Naša stratégia je, že firma za jeden rok narastie o 10%.“ 
 • Stratégia nie je o rozpočte.  Tá sa uplatňuje pri definovaní a stanovení priorít jednotlivých investícií potrebných pre naplnenie plánov. Rozpočet je podrobný rozpis a načasovanie plánovaných výdavkov a príjmov v rámci celkového rozpočtu. 
 • Stratégia nie je porada. Je to dynamický a náročný proces neustáleho hodnotenia a pravidelného zdokonaľovania.

Proces stratégie

Množstvo spoločností realizuje stratégiu podľa definovaných všeobecných šablón. Tento spôsob stratégie je väčšinou neefektívny, keďže nie je realizovaný „na mieru“ pre špecifické potreby a ciele konkrétnej firmy. Stratégia spoločnosti je individuálny aspekt, ktorý nemožno „skopírovať“ podľa už existujúcej šablóny.

Správne strategické plánovanie zahŕňa výskum, prieskum a diskusiu, ktoré sa zameriavajú na:

 • Posudzovanie súčasnej situácie spoločnosti s ohľadom na všetkých zúčastnených, vrátane zákazníkov, dodávateľov, konkurentov a kľúčových partnerov.
 • Posudzovanie unikátnych výhod a nevýhod, či slabých stránok spoločnosti.  
 • Identifikácia a posudzovanie nových spôsobov, metód, či produktov na trhu , ako aj novovznikajúcich technológií, ktoré ponúkajú príležitosti alebo potenciálne hrozby pre vašu firmu.
 • Posudzovanie meniacich sa potrieb zákazníkov a skúmanie oblastí, v ktorých by sa firma mohla zdokonaliť.

Realizácia stratégie

Strategické plánovanie môže byť chaotický a rizikový proces. Medzi oblasti, kde častokrát dochádza k chybám v stratégii patria najmä:

 1. Zlyhanie pri odhadnutí vhodnej úrovne pri posudzovaní schopností a príležitostí.
 2. Zmýlenie si operatívneho a strategického plánovania.
 3. Zlyhanie pri  definovaní podrobného realizačného procesu s jasnými cieľmi a progresom.
 4. Neinvestovanie do prieskumu potenciálnych rušivých elementov alebo 
  novovznikajúcich elementov na inom trhu, ktoré by mohli ovplyvniť zákazníkov alebo technológie.
 5. Zlyhanie pri zaobchádzaní so stratégiou ako s procesom, ktorý si vyžaduje neustálu pozornosť a priebežné hodnotenie.

Definovať budúcnosť spoločnosti a jej smer je kľúčom k jej progresu. Spolu so skúsenosťami nadobudnete kritické myslenie a schopnosť efektívne plánovať stratégiu firmy.

https://www.thebalancecareers.com/how-to-prepare-for-your-first-strategy-meeting-4038608

Komentáre