Investície do MSP

Koronakríza zasiahla rovnako malé začínajúce podniky, ako aj rozbehnuté prosperujúce MSP firmy. Mnohé spoločnosti sa dostali do existenčných problémov, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie. Jednou z možností ako zachrániť firmu…

Continue Reading Investície do MSP

Smart city – čo je Smart city?

Spolupráca s českou spoločnosťou M.C.TRITON je naším strategickým rozhodnutím s cieľom uplatniť ich dlhoročné skúsenosti aj na slovenskom trhu. M.C.TRITON sa podieľa na projektoch v oblasti samospráv už cez 20…

Continue Reading Smart city – čo je Smart city?

Program rozvoja vidieka SR – aktuálna výzva

Pre podnikateľov v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby je aktuálne možné predkladať žiadosť o NFP v rámci programu rozvoja vidieka. Miera spolufinancovania predstavuje 50 %, pričom minimálna dotácia je vo výške 10 000 € a maximálna…

Continue Reading Program rozvoja vidieka SR – aktuálna výzva

100 miliónová pomoc pre oblasť cestovného ruchu

Cestovný ruch je jedným z odvetví, ktoré pandémia zasiahla najviac. Podnikateľom v tejto oblasti koronavírus ovplyvnil situáciu už koncom minuloročnej zimnej sezóny. Obmedzenia prevádzok reštaurácií a vyprázdnené hotely či atrakcie majú za…

Continue Reading 100 miliónová pomoc pre oblasť cestovného ruchu

Získajte príspevok na podporu cestovného ruchu.

Prevádzkujete reštauráciu, ubytovanie, cestovnú agentúru či iné služby v rámci cestovného ruchu?Poklesol Váš obrat kvôli pandémii o viac ako 40%? V tom prípade je tento článok pre Vás! Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky…

Continue Reading Získajte príspevok na podporu cestovného ruchu.

Pripravte sa na Váš prvý strategický meeting. Základné informácie, ktoré Vám pomôžu porozumieť stratégii.

Strategické plánovanie vie byť zaujímavé a zároveň zastrašujúce pre účastníkov, ktorí ho absolvujú po prvýkrát. Mať solídne znalosti o stratégii Vám dopomôže porozumieť meetingu a aktívne sa zapájať do debaty.   Porozumenie stratégii Koncept  stratégie môže byť mätúci a často nesprávne aplikovaný. Predpokladaný nárast firmy ani plánovanie…

Continue Reading Pripravte sa na Váš prvý strategický meeting. Základné informácie, ktoré Vám pomôžu porozumieť stratégii.