100 miliónová pomoc pre oblasť cestovného ruchu
Blog

100 miliónová pomoc pre oblasť cestovného ruchu

Cestovný ruch je jedným z odvetví, ktoré pandémia zasiahla najviac.

Podnikateľom v tejto oblasti koronavírus ovplyvnil situáciu už koncom minuloročnej zimnej sezóny. Obmedzenia prevádzok reštaurácií a vyprázdnené hotely či atrakcie majú za následok prudké poklesy tržieb.

Rezort dopravy v polovici decembra zverejnil formulár, ktorým môžu dotknutí podnikatelia žiadať o pomoc. Do 12. januára prijal približne 3500 žiadostí a k rovnakému dátumu spracoval a postupne odosiela z pripravenej stomiliónovej čiastky pomoc vo výške skoro 11,4 milióna eur.

Dotácia je určená primárne na kompenzáciu fixných nákladov a žiadať o ňu môžu reštaurácie, hotely, lyžiarske strediská, akvaparky, sprievodcovia či cestovné kancelárie.

Jednou zo základných podmienok na získanie pomoci je medziročný pokles tržieb o najmenej 40%. Podnikateľ musí mať vyrovnané dlhy za minulý rok, a to uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni, na daňovom úrade alebo dohodnuté splátkové kalendáre. Viac o ďalších podmienkach tu.


Posudzovanie žiadostí

Rezort doposiaľ nezamietol žiadnu z podaných žiadostí. V prípade formálnych nedostatkov v žiadostiach je žiadateľ vyzvaný na opravu alebo jej doplnenie. Vyhnite sa chybám v žiadosti a neváhajte nás kontaktovať. So Žiadosťou Vám poradíme a poskytneme BEZPLATNÉ poradenstvo.

Mnohí žiadatelia na odpoveď či peniaze stále čakajú. Po podaní žiadosti má rezort dopravy mesiac na ich vyhodnotenie a spracovanie. Ministerstvo sa snaží vybavovať žiadosti čo najrýchlejšie, preto prijalo brigádnikov, aby mohli pomoc žiadateľom rozposielať bezprostredne po schválení žiadosti.

Schéma pomoci de minimis

Konkrétne ide o schému pomoci de minimis, kde je limit stanovený na maximálnu sumu 200 tisíc eur. Pomoc predstavuje príspevok vo výške 1,44% až 10% z čistého obratu v referenčnom období (apríl-október).

Na Portáli na evidenciu a monitorovania pomoci je momentálne zverejnených okolo 140 prijímateľov dotácie. Plnú výšku pomoci dostala spoločnosť Tatra United Corporation Ivana Lexu, ktorá prevádzkuje napríklad bratislavský Hotel Tatra. Necelých dvestotisíc schválili aj spoločnosti Eurovea hotel a Hotel Devín, ktorý je súčasťou portfólia Jána Sabola, dostal 144-tisíc eur.

Ministerstvo dopravy pripravuje aj veľkú schému pomoci, kde limit na prevádzku bude až do troch miliónov eur. Táto dotácia by mala pokryť prepady tržieb aj pri väčších podnikoch. Na to je však potrebný súhlas Bruselu.


Viac sa dočítate na:https://index.sme.sk/c/22574320/stat-rozdava-miliony-cestovnemu-ruchu-lexovci-dostali-maximum.html

Komentáre