Chcete mať nové webové stránky? Podnikatelia môžu požiadať o kreatívny voucher na služby dizajnérov.

Chcete  zvýšiť povedomie o vašom produkte alebo službe prostredníctvom webovej stránky ? Aktuálne máte možnosť získať kreatívny voucher z oblasti REKLAMA A MARKETING.

Kreatívny voucher je v skutočnosti  „zľavová poukážka“, ktorá Vám ušetrí až 50% nákladov.

Môžete ju využiť na vytvorenie e-shopu, novej aplikácie, nový dizajn web stránky, loga, vypracovanie reklamnej stratégie alebo kampane. Netýka sa však iba webových stránok. Zahŕňa dokonca aj vypracovanie návrhu na obal produktu, návrhu interiéru predajne alebo kancelárskych priestorov.

Kreatívne vouchre (ďalej KV) poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra a záujemcovia sa môžu elektronicky registrovať prostredníctvom stránky www.vytvor.me. 

KV  je možné využiť v 4 oblastiach.  IKT,  ARCHITEKTÚRA,  REKLAMA A MARKETING,  DIZAJN.  

Niektoré oprávnené činnosti pre každú z oblastí:

IKT 

poradenstvo, návrh a programovanie novej webovej stránky, aplikácie, e-shopu a pod. modifikácia/konfigurácia existujúcich aplikácií, bezpečnosť web stránok a aplikácií.

ARCHITEKTÚRA

overovacie a ideové štúdie prestavby interiéru alebo úprav na pozemku, návrh fasádnych úprav, návrh prestavby priestorov, dokumentácia pre územné rozhodnutie.

REKLAMA A MARKETING

návrh a produkcia webových stránok, vytvorenie loga, návrh eventu, letákov, reklamy, dizajn produktu a obalu,  tvorba digitálnych komunikačných kampaní – FB, SEO optimalizácia.

DIZAJN 

produktový dizajn nábytku, stojov, zariadení, zdravotníckej techniky, dizajn športových potrieb. Interiérový dizajn, dizajn orientačných tabúl a systémov pre budovy.

KV však môžete použiť iba na jednu zo štyroch uvedených oblastí. Poberateľ KV a dodávateľ v jednej osobe sa vylučuje.

Ako na to

Pred elektronickou registráciou by ste už mali mať uskutočnený prieskum trhu. Víťazného dodávateľa služby, totiž musíte uviesť už v úvodnej registrácii. Následne budete vyzvaní na predloženie papierovej Žiadosti. Táto Žiadosť je už rozsiahlejšia a obsahuje aj Test podniku v ťažkostiach alebo Prehlásenie malého a stredného podniku, kde sa vyžadujú, okrem iného, informácie zo schválenej účtovnej závierky a informácie o firmách pôsobiacich na priľahlých a relevantných trhoch.

Chcete si overiť, či máte nárok na KV? Obráťte sa na nás. Sme pripravení vám pomôcť aj s podaním samotnej Žiadosti.

Financovanie 

KV prepláca náklady  do výšky 50%, pričom max. suma investície je 10.000 bez DPH. KV môže teda dosiahnuť max. výšku 5000 Eur bez DPH. Jediný rozdiel je pri KV ARCHITEKTÚRA, kde je max. výška KV 10.000 Eur bez DPH pri max. výške investície 20.000 bez DPH.
Produkt/Službu si uhradíte z vlastných zdrojov a následne uplatníte preplatenie KV.

Výber dodávateľa

Dodávateľa produktu alebo služby si vyberáte vy na základe prieskumu trhu. Dodávateľov môžete osloviť preddefinovaných z galérie dodávateľov: https://vytvor.me/galeria alebo podľa vlastného uváženia, pričom víťaz prieskumu trhu má povinnosť sa do galérie zaregistrovať.

Harmonogram v skratke

Ak sa poponáhľate a podáte svoju žiadosť hneď v úvode vyhlásenia možnosti elektronickej registrácie KV, ku koncu roka vám určite príde vhod preplatenie 50% nákladov, ktoré ste investovali do podpory svojho produktu alebo služby.
Národný projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. 

Komentáre