Investície do MSP

Investície do MSP

Koronakríza zasiahla rovnako malé začínajúce podniky, ako aj rozbehnuté prosperujúce MSP firmy. Mnohé spoločnosti sa dostali do existenčných problémov, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie. Jednou z možností ako zachrániť firmu sú dotácie od štátu, ktoré sú postupne poskytované v rámci jednotlivých oblastí podnikania. Výška tejto dotácie však vo väčšine prípadov nepokryje celkové straty krachujúcich spoločností a nie je dostačujúca na ich potrebný „reštart“ po období koronakrízy. Riešením tiež môže byť spoluinvestor, ktorý Vašu firmu opäť postaví na nohy. Ak sa zaujímate o investovanie do MSP, prípadne investora hľadáte, čítajte ďalej. ↓

Spoločnosť StormLevel sa orientuje predovšetkým na oblasť poradenstva firmám, ktorým poskytujeme, okrem iného, aj sprostredkovanie financovania či už zo súkromných alebo EU fondov. Našim strategickým partnerom je česká spoločnosť M.C.Triton a jej novovzniknutý investičný fond. Firma M.C.Triton vďaka spôsobu, kvalite svojej práce a dlhoročnej histórii získala dôveru privátnych investorov na toľko, že chcú investovať svoje prostriedky do firiem, ktoré im odporučí. Okrem toho firma M.C.Triton úzko spolupracuje s ďalšími európskymi investičnými fondami, pre ktoré získava vhodné príležitosti na investovanie v sektore zabehnutých SME firiem s minimálne niekoľko miliónovým ročným obratom. Pozitívnou EBITDA s aspoň päťročnou históriou a desiatkami zamestnancov. Naša spoločnosť StormLevel, na základe dôvery a strategickému partnerstvu s M.C.Triton, zabezpečuje všetky spoločné aktivity na slovenskom trhu.

MSP predstavujú v súčasnosti 99,8% všetkých nefinančných spoločností v EÚ, vytvárajú až 66,6% pracovných miest a produkujú 56,4% pridanej hodnoty.

Podľa niektorých odhadov pandémia spôsobila, že digitalizácia v Európe sa posunula o sedem rokov, čo má v mnohých prípadoch za následok zníženie pracovných miest. Taktiež odhaduje sa, že 20% pracovnej doby sa presunie natrvalo z kancelárií na home office.

Pandémia však aktuálne stále výrazne ovplyvňuje ekonomiku, a to najmä v sektore služieb. Zatiaľ čo sa výroba od prvého lockdownu v minulom roku pomerne rýchlo zotavuje, aktivita v sektore služieb zostala utlmená v dôsledku opatrení na dištancovanie spoločnosti, ktoré sú stále v platnosti. Aj Vaše rozhodnutie o investícií do SME môže pomôcť hospodárstvu opäť rásť.

Prosperujúce spoločnosti majú príležitosť investovať do unikátnej spoločnosti s vlastným vývojom, patentovou ochranou a vysokým potenciálom rastu. Stačí ak nám poskytnete viac informácií o Vašej spoločnosti a my Vám predstavíme potenciálne príležitosti.

https://mc-triton.cz/nase-sluzby/#strategicke_rizeni_firem_a_uradu

Komentáre