Smart city – čo je Smart city?

Smart city – čo je Smart city?

Spolupráca s českou spoločnosťou M.C.TRITON je naším strategickým rozhodnutím s cieľom uplatniť ich dlhoročné skúsenosti aj na slovenskom trhu. M.C.TRITON sa podieľa na projektoch v oblasti samospráv už cez 20 rokov.
Spoločnou víziou je, podľa vzoru z Čiech, zlepšenie fungovania samospráv na Slovensku.
Zaujíma Vás koncept Smart City? Radi by ste ho aplikovali vo Vašom meste alebo obci?
Pozrite si naše video a dozviete sa viac.

Vypracovanie Smart City pre nás NEznamená len odovzdanie univerzálneho dokumentu, s ktorým nebudete vedieť pracovať.
Koncept Smart City pripravíme spolu s Vami na mieru podľa Vašich potrieb a preferencií. Do samotnej prípravy, ako aj implementácie, zapojíme Vás a všetky zainteresované strany. Spoločne dohliadneme na celý proces implementácie a budeme Vám k dispozícii počas zavádzania strategických cieľov a opatrení.

Komentáre