Zvýšenie zisku likvidáciou operačných medzičasov?

Ekonomickí analytici minulý rok predpovedali spomaľovanie ekonomického rastu pre rok 2019. Výsledky slovenskej ekonomiky za druhý kvartál 2019 túto predpoveď potvrdili a nabádajú k ešte vyššej obozretnosti ako sa očakávalo.

V reálnom svete firiem to znamená, že nové objednávky, napríklad v priemysle, klesli o 6,1% v mesiaci júl 2019 v porovnaní s júlom 2018. Ak porovnávame mesiac jún 2019, síce sa zvýšili, ale iba o 0,1%. Dôvodom je slabší zahraničný dopyt.

Na rad prichádzajú ozdravovacie opatrenia pre zachovanie zamestnanosti s čo možno najnižším dopadom na ziskovosť. Je čas spomaliť a lepšie sa pozrieť na interné procesy.

Procesy majú najvyššiu pridanú hodnotu. Čo to znamená? 

  • Skrátením operačných medzičasov dôjde k skráteniu dodacích lehôt, čo smeruje k zvýšeniu konkurencieschopnosti.
  • Automatizáciou procesov prijímania materiálu na sklad a jeho ďalšou evidenciou dôjde k optimalizácii objemu skladových zásob. Zníži sa hodnota zásob, zvýši obrátkovosť, čo vedie k väčšej flexibilite.

Pokiaľ by stagnácia na zahraničných trhoch pokračovala, alebo by sa dokonca prehlboval pokles, prejavilo by sa to aj na našej ekonomike.

Za predpokladu, že firmy pristúpia k rozumnej štrukturálnej, cenovej a finančnej politike, môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dokážu byť relatívne dobre odolné v nastávajúcom období očakávaných zmien.

Pomôžeme vám nájsť spôsob, ako vylepšiť vaše firemné procesy

Ak sa rozhodnete urobiť niečo pre ziskovosť vašej firmy z hľadiska interných procesov, radi vám pomôžeme. Pozrieme sa na vaše zavedené procesy a posúdime ich efektivitu. Je praxou overené, že po určitom čase fungovania spoločnosti je pre jej interných zamestnacov ťažké určiť, ktoré procesy sú nastavené optimálne a ktoré potrebujú optimalizáciu. Vtedy je osožný triezvy pohľad nezainteresovaného odborníka.

Ako konkrétne vám vieme pomôcť?

  • pozorne si naštudujeme váš workflow
  • vypracujeme analýzu
  • identifikujeme slabé miesta
  • vytvoríme mapu procesov a vyhodnotíme ich efektivitu
  • určíme procesy, ktoré je potrebné vylepšiť
  • identifikujeme opatrenia na zvýšenie zisku
  • navrhneme nové procesy, ktoré prispejú k lepšiemu fungovaniu firmy

Máte záujem zvýšiť zisk vašej firmy a zefektívniť interné procesy, aby ste sa nemuseli obávať negatívnych dopadov spomaľovania globálneho ekonomického rastu na vašu firmu? Radi vám s tým pomôžeme. 

Komentáre