7 znakov, že vaša firma potrebuje konzultanta

Z času na čas potrebuje každá spoločnosť nabrať druhý dych, vyriešiť problém či len získať objektívny nadhľad. Ste na tom podobne? Pozrime sa na situácie, s ktorými vám najlepšie pomôže konzultant.

1. Máte projekt a potrebujete manažéra

V každej firme sa môže vyskytnúť situácia, keď nemá kto zastrešiť projekt po manažérskej stránke. Dôvodom môže byť vyťaženosť zamestnancov, napätý časový plán alebo aj nedostatočné skúsenosti či chýbajúca odbornosť.

V takomto prípade je účasť odborníka s vyhovujúcou praxou nutnosťou. Pomôžeme vám s akýmkoľvek projektom: dodáme vám projektového manažéra či vedúceho tímu (team leadera).

V prvom kroku si s ním spoločne prejdete plánovanie a určíte stratégiu tak, aby sa maximálne zvýšila šanca na dosiahnutie úspešného konca projektu. Zabezpečí komunikáciu s tímom, definuje úlohy a dohliada na ich splnenie v určenom časovom limite.

Pozrite si viac o našej službe Projektový manažér/team leader.

2. Potrebujete zaviesť do praxe GDPR alebo ISO

Od 25. mája 2018 platí v celej Európskej únii Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe aj pod názvom GDPR. Hoci od jeho zavedenia prešlo dosť veľa času, mnohé firmy na Slovensku mu stále neprispôsobili svoje procesy a spôsob, akým zbierajú, spracovávajú, ukladajú a odstraňujú údaje svojich klientov, zamestnancov či obchodných partnerov.

Aj keď sa mnohí o GDPR vyjadrujú ako o ďalšej zbytočnej vyhláške z Bruselu, pravdou je, že podobná regulácia bola v dnešnej digitálnej dobe viac než potrebná. Avšak pozor: nariadenie sa nevzťahuje len na údaje uložené v digitálnej podobe. Platí aj pre informácie v podobe fyzických dokumentov.

Často je veľmi náročné správne identifikovať, čo je osobný údaj a ako ho vlastne chrániť. Myslieť treba nielen na papierové dokumenty a komunikáciu so zákazníkmi, ale aj na slabé miesta IT systému.

V spolupráci s právnikmi a odborníkmi na informatickú bezpečnosť pre vás vypracujeme kompletnú stratégiu, ako zladiť všetky detaily v súlade s GDPR.

Na druhej strane, ISO normy preukazujú kvalitu vašich služieb. Pomôžeme vám získať alebo obhájiť certifikáty STN EN ISO 9001 alebo STN EN ISO 27001, ktoré vám v prípade záujmu radi vystavíme.

Pozrite si viac o našich službách GDPR poradenstvo a ISO poradenstvo.

3. Potrebujete zlepšiť svoje firemné procesy

Nastaviť optimálne procesy nie je banalita. Aj keď na začiatku spĺňajú vaše potreby, po nejakom čase sa situácia zmení a to, čo platilo predtým už platiť nemusí. Ak sa zmena včas neodhalí, môže vzniknúť problém. Spomalí sa chod firmy, zdroje sa nevyužívajú efektívne (či už finančné alebo personálne), prípadne sa zhorší atmosféra na pracovisku.

Zainteresovaní ľudia však často nie sú schopní podobné problémy identifikovať a už vôbec nie riešiť. Prečo? Ak dlhé roky pracujete na tom istom mieste, je veľmi ťažké zachovať si nadhľad. Človek si zvykne na spôsob, akým firma funguje. Hovorí sa, že zvyk je železná košeľa a pri firemných procesoch to platí dvojnásobne.

V takýchto situáciách je dobré mať niekoho, kto nie je ovplyvnený a dokáže sa objektívne pozrieť na spleť procesov. Pomôžeme vám reálne zhodnotiť situáciu vo firme, nájdeme miesto na zlepšenie, navrhneme vám konkrétne riešenie a pomôžeme vám ho nasadiť do praxe.

Pozrite si viac o našich službách Procesná analýza a Business analytik.

4. Potrebujete zistiť výkonnosť svojho informačného systému

V súčasnosti pracuje takmer každá firma minimálne s jedným, ak nie s viacerými IT systémami súčasne. Je preto kľúčové, aby zvládali všetko, čo sa od nich očakáva.

Na začiatku, krátko po implementácii to tak väčšinou aj je. Systémy sú však živé organizmy, ktoré sa musia prispôsobovať. Firma bude časom potrebovať nové funkcionality, ďalšie automatizácie či prispôsobenia novým zákonom a predpisom. IT systém potrebuje neustály support. Preto musí byť flexibilný a prispôsobivý.

Pripravíme vo vašej firme kompletný audit informačných technológií. Zhodnotíme ich výkon, funkčnosť a finančnú výhodnosť. Následne vám podrobne spíšeme požiadavky systému z pohľadu rozšírenia, licencií a infraštruktúry hardvéru. V prípade záujmu vám pomôžeme aj s implementáciou.

Pozrite si viac o našej službe ICT Consulting.

5. Máte nápad, ako rozšíriť svoju firmu

Plánujete rozšíriť svoju ponuku, vyrábať nový produkt, spustiť novú službu či expandovať do zahraničia? Chcete si najprv overiť, či sa vám oplatí investovať do nápadu a chcete poznať očakávanú návratnosť investícií?

Dokážete objektívne vyhodnotiť riziko, ktoré sa chystáte podstúpiť? Pripravíme vám kompletnú štúdiu uskutočniteľnosti a analýzu trhu. Pragmaticky vypracujeme odhad návratnosti investícií a náročnosť realizácie. Prinesieme vám racionálny pohľad, vďaka ktorému sa do rastu môžete pustiť s pokojnou dušou.

Hľadáte spôsob, ako rozšíriť svoje podnikanie cez aplikácie? V prípade záujmu upravíme a rozšírime existujúce riešenia, ale aj spíšeme požiadavky na novú aplikáciu (funkčnú špecifikáciu).

Pozrite si viac o našej službe Feasibility study/štúdia uskutočniteľnosti.

6. Chcete využiť eurofondy

O eurofondoch sa veľa hovorí, avšak len málo ľudí vie, ako ich efektívne využiť. Majú pritom veľký potenciál prispieť k rozvoju regiónu, turizmu, podpore malých a stredných podnikateľov a mnohých ďalších.

Nie je však jednoduché orientovať sa v spleti výziev, byrokracie a fondov. Ak máte predstavu, ako zlepšiť fungovanie, zvýšiť produktivitu, zrekonštruovať, opraviť alebo vymeniť staršie zariadenie za nové, je pre vás kľúčové nájsť vhodný zdroj financovania.

Niektoré projekty si vyžadujú náročnejšiu prípravu. V tom prípade potrebujete vypracovať dokumentáciu, akou je Štúdia uskutočniteľnosti a Analýza nákladov a prínosov. Výsledkom kvalitnej prípravy je kompletne pripravený projekt na podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Pozrite si viac o našej službe EÚ poradenstvo.

7. Vašim zamestnancom chýba motivácia

V súčasnosti sa mnoho zamestnávateľov stretáva s rovnakými problémami. Je ťažké nájsť vhodnú a kvalifikovanú pracovnú silu a ešte ťažšie je udržať si ju. Interná komunikácia medzi manažmentom, vedením a rádovými zamestnancami sa stáva čoraz náročnejšou.

Ak cítite, že máte v tejto oblasti priestor na zlepšenie, neznamená to, že ste zlí manažéri či vedúci. Práve naopak: chuť pracovať na sebe je už polovica úspechu.

S pomocou kouča či kvalifikovaného trénera budete v sebarozvoji postupovať rýchlejšie. Spoločne si nastavíte vzdelávací plán, definujete merateľné a dosiahnuteľné ciele a získate potrebnú pomoc, aby ste ich aj dosiahli. Vycibríte si svoje komunikačné a manažérske schopnosti, zlepšíte sa v asertivite alebo v motivácii zamestnancov.

Pozrite sa, ako sme pomohli s koučingom firme DELTECH Liptovský Mikuláš.

Našli ste sa v niektorom z týchto bodov? Ste zvedaví, ako vám vieme pomôcť zdokonaliť vašu firmu? Napíšte nám, obratom sa vám ozveme.


Margaret

Komentáre